“Diaspora sot përbën potencial shumëfish më të madh, jo vetëm financiar, por edhe profesional”

Valon Murati

Ish Ministrat

IBRAHIM SH. MAKOLLI
Ministër i Diasporës

Mandati: maj 2011 – dhjetor 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

VALON MURATI

Ministër i Diasporës

Mandati: dhjetor 2014 – shtator 2017