“Diaspora sot përbën potencial shumëfish më të madh, jo vetëm financiar, por edhe profesional”

Valon Murati

Asistenti

ALBULENA HAZIRI

Tel: 038/200-170-31

Email: albulena.f.haziri@rks-gov.net