Kontakti

Sabrie Grainca

Zyrtare për informim dhe qasje në dokumente zyrtar

sabrie.grainca@rks-gov.netAlbulena F. Haziri

Asistente e Sekretarit

+381 38 200 17 031

albulena.f.haziri@rks-gov.net

Lorik Pustina

Udhëheqës i Komunikimit

+37745400033; 03820017009

lorik.pustina@rks-gov.net