Ministri i Diasporës dhe Investimeve Strategjike, Dardan Gashi, dhe zëvendësministri Afrim Bekteshi

Ministri i Diasporës dhe Investimeve Strategjike, Dardan Gashi, dhe zëvendësministri Afrim Bekteshi

24/11/2017
Ministri i Diasporës dhe Investimeve Strategjike, Dardan Gashi, dhe zëvendësministri Afrim Bekteshi

Ministri i Diasporës dhe Investimeve Strategjike, Dardan Gashi, dhe zëvendësministri Afrim Bekteshi