Thirrje publike për mbështetje financiare për OJQ-të dhe individë për projektet

Thirrje publike për mbështetje financiare për OJQ-të dhe individë për projektet

04/04/2018
Thirrje publike për mbështetje financiare për OJQ-të dhe individë për projektet: - Ruajtja e identitetit dhe fuqizimi i lidhjeve me Diasporën - Përfshirja e Diasporës në zhvillimin socio-ekonomik

Thirrje publike për mbështetje financiare për OJQ-të dhe individë për projektet:
- Ruajtja e identitetit dhe fuqizimi i lidhjeve me Diasporën 
- Përfshirja e Diasporës në zhvillimin socio-ekonomik

Linku për shkarkim