Këshilltarët

Burim Krasniqi
Këshilltar i Lart Politik - Shef i Kabinetit
E-mail : burim.i.krasniqi@rks-gov.net

Isa Osmanaj
Këshilltar Politik i Ministrit
E-mail : isa.osmanaj@rks-gov.net
Tel : 038 200 17005

Besnik Baholli
Këshilltar Politik i Ministrit
E-mail : besnik.baholli@rks-gov.net

Shpend Avdili
Këshilltar Politik i Ministrit
E-mail : shpend.avdyli@rks-gov.net

Muhamet Selmani
Këshilltar i Jashtëm Politik i Ministrit

Xhabir Hamiti
Këshilltar i Jashtëm Politik i Zv.KM & Ministrit

Hazir Reshani
Këshilltar i Jashtëm Politik i Ministrit