Kontakti

Lorik Pustina

Udhëheqës i Komunikimit

03820017009

lorik.pustina@rks-gov.netSabrie Grainca

Zyrtare për informim dhe qasje në dokumente zyrtar

sabrie.grainca@rks-gov.netAlbulena F. Haziri

Asistente e Sekretarit

+381 38 200 17 031

albulena.f.haziri@rks-gov.ne