SHQ-SRB - Vazhdim i afatit për aplikim për anëtarë të komisionit vlerësues për çmimin "Mërgimtar i vitit" dhe çmimit "Post mortem"

SHQ-SRB - Vazhdim i afatit për aplikim për anëtarë të komisionit vlerësues për çmimin "Mërgimtar i vitit" dhe çmimit "Post mortem"

18/07/2018
Vazhdim i afatit për aplikim për anëtarë të komisionit vlerësues për çmimin "Mërgimtar i vitit" dhe çmimit "Post mortem"

                                                   Vazhdim i afatit për aplikim

Bazuar në thirrjen publike për shprehje të interesit për të qenë pjesë e komisionit vlerësues për ndarjen e çmimit ,,Mërgimtar i vitit” dhe çmimit “Post mortem”, i datës 10.07.2018,  ju njoftojmë se

                               Afati për aplikim është vazhduar deri më 20.07. 2018

 Përmbajtja e tekstit të thirrjes për aplikim, e shpallur në adresën elektronike të Ministrisë së Diasporës dhe Investimeve Strategjike, e datës 10.07.2018, mbetet e pandryshuar. Të interesuarit mund të aplikojnë ne adresën: sabrie.grainca@rks-gov.net

__________________________________________________________________________________

                                                     Produžava se rok za prijavu

Na osnovu javnog poziva za izraživanje interesa da bude član komisije za procenjivanje u dodelu nagrade “Iseljenik godine” i nagradu “Post mortem” dana 10.07.2018, obavješavamo da:

         

Rok za prijavu je produžen do 20.07.2018

 Sadržaj teksta javnog poziva za prijavu prijavljen na elektronkoj adresi Ministarstva za Dijasporu i Strateške Investicije  od 10.07.2018, ostaje nepromenjen. Zainteresovane strane mogu se prijaviti na sledeću adresu: sabrie.grainca@rks-gov.net